Social Video

Ook op social media maken tekst en foto’s steeds meer plaats voor video. Het belangrijkste doel van een social video is betrokkenheid creëren d.m.v. shares, comments en likes.